İltica

Indien u een asielaanvraag wenst in te dienen of u heeft asielgerelateerde vragen, kunt u contact met ons opnemen. Voorbeelden van veel voorkomende situaties zijn:

  • İkinci veya daha sonraki bir iltica başvurusunda bulunmak istiyorsanız
  • Sığınma izniniz geri alınıyor veya geri alındı
  • Bağımsız sığınma statüsü elde etmek istiyorsanız

Menşe ülkenize veya daimi ikametgahınıza, etnik kökeninize, dininize, ırkınıza veya siyasi bağlantılarınıza bağlı olarak, poliçe kuralları farklılık gösterebilir.

Böyle bir sorun ya da soruyla karşı karşıyaysanız, lütfen bizimle irtibata geçerek yükümlülük gerektirmeyen bir danışma görüşmesi sırasında seçeneklerinizi değerlendirin.

İltica söz konusu olduğunda, firmamız Türkiye hariç neredeyse tüm menşe ülkeler konusunda uzmanlaşmıştır.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl