Social security law

Do you receive social assistance benefit (bijstandsuiterking) or UWV benefit?

If you receive social assistance benefits from the municipality or benefits from the UWV, situations sometimes arise in which your benefits are withdrawn and reclaimed. Authorities often base these decisions on the ground that you have breached the obligation to provide information. Litigating against the government is something normal citizens do not like.

Read more

DUO (integration)

Wanneer u migrant bent, heeft u te maken met bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Zo dient u in de meeste gevallen in te burgeren. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland heeft u – indien u geen Unieburger bent – een inburgeringsverplichting. U kunt een lening krijgen om de kosten van de opleiding en het examen te dekken.

Read more