sociale zekerheidsrecht

U ontvangt een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV?

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de Gemeente of een uitkering van het UWV, dan doet de situaties zich soms voor dat uw uitkering wordt ingetrokken en teruggevorderd. Instanties baseren deze besluiten vaak op de grond dat u de inlichtingenplicht heeft geschonden. Het procederen tegen de overheid is iets wat de normale burger niet graag wenst.

Lees verder

DUO (inburgering)

Wanneer u migrant bent, heeft u te maken met bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Zo dient u in de meeste gevallen in te burgeren. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland heeft u – indien u geen Unieburger bent – een inburgeringsverplichting. U kunt een lening krijgen om de kosten van de opleiding en het examen te dekken.

Lees verder