Wiekash Ramnun

In 2017 is Ramnun beëdigd als advocaat en heeft zich van meet af aan gespecialiseerd in de behandeling van strafzaken. In de jaren daarvoor, was hij werkzaam als juridisch medewerker op verschillende advocatenkantoren. Ook daar behandelde hij uitsluitend strafzaken.

In juli 2022 heeft Wiekash Ramnun de deuren van zijn eigen kantoor geopend na ruim zeven jaar werkzaam te zijn geweest bij een landelijk bekend advocatenkantoor in Breda. Per 1 april 2023 is hij de samenwerking aangegaan met mr. Rukiye Deniz onder de naam RAMNUN & DENIZ Advocaten.

Door zijn ruime ervaring in het strafrecht heeft hij omvangrijke zaken behandeld. Ook voor minder omvangrijke zaken kunt u bij hem terecht. Dankzij zijn ervaring op het gebied van Strafrecht beschikt hij over de kennis en kunde om te beoordelen waar de focus van de verdediging op moet worden gelegd.

Specialisaties

Wiekash Ramnun behandelt dan ook strafzaken in de breedste zin van het woord. Hij staat niet enkel particulieren bij die verdacht worden van een misdrijf maar ook ondernemingen. Hij is hierbij helder in zijn communicatie en schept geen onjuiste verwachtingen. Als u aangemerkt bent als verdachte, is het van belang dat u helder en eerlijk wordt geïnformeerd over uw belangen, de verdedigingsstrategie en ook de mogelijke gevolgen van een stafbare verdenking of veroordeling.

Wiekash Ramnun is gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdstrafrecht en sociaal zekerheidsrecht. RAMNUN & DENIZ Advocaten behandelt zaken op het gebied van verdovende middelen (drugs) / (grensoverschrijdende) handel van verdovende middelen / ernstige geweldsdelicten / mensenhandel / zedenzaken en witwasverdenkingen / woningsluitingen in het kader van 13b Opiumwet en terrorisme.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft mr. W.N. Ramnun in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht (inclusief: Jeugdstrafrecht) & Sociaal zekerheidsrecht 
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

Neem gerust contact met Wiekash op om te kijken naar de mogelijkheden.

Bel ons Mail ons