Werken in Nederland

Bent u een werkgever en bent u van plan om een werknemer met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland in dienst nemen? Dan mag uw werknemer vrij in Nederland werken (mits er geen sprake is van bijvoorbeeld een ongewenst verklaring).

Heeft uw werknemer niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, en is uw werknemer dus een derdelander, dan heeft uw werknemer mogelijk wel een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning nodig. Afhankelijk van de functie van uw werkgever zijn er verschillende verblijfsvergunningen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een start-up
  • De nationale kennismigrantenregeling
  • Een intra-corporate transfee
  • Europese blauwe kaart

Er zijn in sommige gevallen snelle procedures ontwikkeld voor werkgevers die erkend referent zijn.

Bent u werknemer en wenst u in Nederland in loondienst te treden, dan dient u mogelijk een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid aan te vragen. Dit behelst de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning. Deze is niet altijd noodzakelijk. Er zijn uitzonderingen van toepassing namelijk op de arbeidsmarkttoets.

De familieleden van de werknemer kunnen vaak ook naar Nederland komen.

Neem gerust contact op met Rukiye om na te gaan welke vergunning nodig is in uw situatie en of uw familie met u mee kan reizen.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl