DUO (inburgering)

Wanneer u migrant bent, heeft u te maken met bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Zo dient u in de meeste gevallen in te burgeren. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland heeft u – indien u geen Unieburger bent – een inburgeringsverplichting. U kunt een lening krijgen om de kosten van de opleiding en het examen te dekken. Indien u echter niet tijdig (alle onderdelen van) het inburgeringsexamen met goed gevolg heeft afgelegd, betekent dit vaak dat u de lening terug dient te betalen aan de Nederlandse overheid. Wat wij vaak zien in ons praktijk, is dat een verzoek om verlenging niet wordt toegewezen of dat een verzoek om ontheffing van het inburgeringsplicht wordt afgewezen. Er zijn namelijk uitzonderingsmogelijkheden. Om daarvoor in aanmerking te komen, dient u wel de juiste bewijzen mee te sturen.

Bij een afwijzend besluit, heeft u de mogelijkheid van bezwaar en beroep. RAMNUN & DENIZ Advocaten kan u daarbij begeleiden. RAMNUN & DENIZ Advocaten kan een toevoegingsaanvraag namens u doen, indien u de advocaat niet zelf kunt betalen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u in de meeste gevallen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand om de eigen bijdrage te kunnen betalen of eventuele griffierechten. De advocaat of het procederen kost in die gevallen dus niets.

Heeft u met deze problemen te maken? Neem gerust contact op.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl