Rijbewijs ingevorderd?

Is uw rijbewijs inbeslaggenomen?

Heeft u (net) te hard gereden op uw motor of in uw auto? Of heeft u de hoeveelheid alcohol onderschat en bent u toch gaan rijden? Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat uw rijbewijs voor een aantal maanden wordt ingevorderd. Indien na staande houding door de politie besloten wordt tot invordering van uw rijbewijs, moet de officier van justitie binnen tien dagen een beslissing nemen of u uw rijbewijs terugkrijgt, en zo nee, hoe lang uw rijbewijs wordt ingevorderd.

Bent u afhankelijk van uw rijbewijs door bijvoorbeeld uw werk of privéomstandigheden? Dan is het raadzaam om een gemotiveerde klaagschrift in te dienen bij de rechtbank op grond van art. 164 Wegenverkeerswet. RAMNUN & DENIZ Advocaten kan namens u het klaagschrift opstellen en indienen bij de rechtbank.

Moet u daarna ook nog voorkomen bij de rechter (dagvaarding) of op gesprek komen bij de officier van justitie (strafbeschikking)? Ook in dat geval kunt u bij RAMNUN & DENIZ Advocaten terecht voor hulp & advies.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl