Diefstal / Heling

Wordt u verdacht van diefstal of het bezitten van gestolen goederen?

Een verdenking over de ‘simpele’ diefstal behoeft eigenlijk geen uitleg. Eén ieder weet wel waar het dan over gaat, namelijk het wegnemen van een goed dat aan iemand anders toebehoort. De strafbaarstelling hiervan is geregeld in artikel 310 het Wetboek van Strafrecht. Er zijn verschillende gradaties diefstallen met ieder een eigen strafbaarstelling. Veelvoorkomende verdenkingen zoals woning- en winkelovervallen en ook berovingen worden gekwalificeerd als ‘diefstal met geweld’. Dit zijn dan verdenkingen waarbij sprake is van een gepleegde diefstal in combinatie met geweld. Uw aandeel in het geheel kan – indien bewezen – van invloed zijn op een uiteindelijke straf. RAMNUN & DENIZ Advocaten heeft veel ervaring met dit soort type verdenkingen/zaken. Het is dan ook verstandig om bij een dergelijke verdenking tijdig in contact te treden met ons kantoor

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl