Uitkering ingetrokken?

U ontvangt een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV?

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de Gemeente of een uitkering van het UWV, dan doet de situaties zich soms voor dat uw uitkering wordt ingetrokken en teruggevorderd. Instanties baseren deze besluiten vaak op de grond dat u de inlichtingenplicht heeft geschonden. Het procederen tegen de overheid is iets wat de normale burger niet graag wenst.

Dit soort type zaken vallen onder het bestuursrecht, ook wel Sociaalzekerheidsrecht genoemd. Er worden strikte termijn gehanteerd voor indienen van een bezwaar- of beroepsschrift. Het is begrijpelijk dat u door de ambtelijke taal de bomen door het bos niet meer ziet. Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, of heeft u een brief van de Gemeente of het UWV ontvangen dat zij uw uitkering intrekken en/of terugvorderen? Hou er dan rekening mee dat u binnen zes weken hiertegen bezwaar moet maken.

RAMNUN & DENIZ Advocaten is gespecialiseerd in dit type procedures. Wenst u gebruik te maken van onze kennis en kunde op dit onderwerp? Neem dan zo snel mogelijk contact op met RAMNUN & DENIZ Advocaten.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl