Zedenzaken

Onder een zedenmisdrijf wordt o.a. verstaan: verkrachting / ontucht (minderjarige) / schennis van de eerbaarheid / het vervaardigen, verspreiden of bezitten van kinderporno. Bent u verdachte in een zaak op het gebied van zeden? Dan is het raadzaam dat u contact opneemt!

Zedenverdenkingen betreffen complexe zaken waarbij veelal – zeker in verkrachtingszaken – sprake is van één-op-één situaties. De betrouwbaarheid van de aangifte speelt dan ook een grote rol in dit type zaken. Er is vaak sprake is van weinig of gering bewijs. Een eventuele DNA match betekent namelijk niet direct dat u het misdrijf heeft begaan. Om deze reden wordt altijd gezocht naar de kleinste punten die een aangifte kan ondersteunen.

Het is dan ook van belang dat u bij een dergelijke verdenking direct contact opneemt met RAMNUN & DENIZ Advocaten en laat u adviseren over een potentiële strategie.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl