Witwassen

Het openbaar ministerie treedt hard op tegen personen én ondernemingen die verdacht worden van (het faciliteren van) witwassen. Zij noemen dat ‘ondermijning’ en stellen dat het een groot probleem is binnen onze samenleving. De steeds groter wordende focus van het openbaar ministerie op het aanpakken van witwasconstructies heeft geleid tot een toename van witwaszaken.

Witwaszaken worden in veel gevallen geleid door de FIOD en zijn omvangrijk en complex. Bij een verdenking tot witwassen kunt u ook wel spreken over een ‘omgekeerde bewijslast’. Dit houdt in dat dus niet het openbaar ministerie moet bewijzen dat u schuldig bent, maar dat u juist uw eigen onschuld moet aantonen.

Beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van het zogenoemde ‘stappen-arrest’ van de Hoge Raad. Er doen zich situaties voor waarbij het openbaar ministerie aan u verzoekt om over te gaan tot de beantwoording van de vragen die volgen uit het stappen-arrest. Uw antwoorden zullen dan onderdeel gaan uitmaken van het dossier. Bij onvolledige of niet controleerbare verklaringen is de kans aanwezig dat dit uw belangen en strafzaak schaadt.

Bij dergelijke verdenkingen is het ook gebruikelijk dat het openbaar minister beslag legt op goederen, gelden en ook onroerend goed. Hiertegen kunt een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Witwaszaken kennen een langere doorlooptijd welke mede wordt veroorzaakt door de complexiteit en omvang ervan. Het is dan ook van belang om tijdig contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Wordt u of uw onderneming verdacht van witwassen, dan wel het faciliteren daarvan? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met RAMNUN & DENIZ Advocaten.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl