Woningsluiting (13b Opiumwet)

Drugs gevonden in uw (verhuurde) woning of (verhuurde) bedrijfspand?

Op het moment dat er meer dan een gebruikershoeveelheid verdovende middelen wordt aangetroffen in uw woning en/of bedrijfspand, kan de Burgemeester besluiten uw woning/bedrijfspand voor een bepaalde duur te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor u als huurder/eigenaar dan wel verhuurder van het pand. Tegen dit besluit kan bestuursrechtelijk worden opgetreden middels het indienen van een zienswijze / bezwaarprocedure en tot slot de (hoger)beroepsprocedure. Is er sprake van spoed en wenst u de sluiting te voorkomen? Dan kunt een spoedprocedure instellen bij de bestuursrechter ook wel ‘verzoek tot voorlopige voorziening’ genoemd. Bij toewijzing van dit verzoek door de rechter, wordt u woning gedurende bezwaar- of beroepsprocedure niet gesloten.

Vooral wanneer sprake is van sociale huur zijn de gevolgen groot. Deze personen worden dan door de woonstichting op een zwarte lijst geplaatst voor een lange periode. Binnen deze periode kunnen zij dan ook geen woning meer huren. Woningcorporaties laten het besluit of iemand op een zwarte lijst wordt geplaatst in sommige gevallen afhangen van de omstandigheid of de Burgemeester van de Gemeente daadwerkelijk overgaat tot sluiting.

Dit soort procedures vallen onder het bestuursrecht en zijn gebonden aan strikte termijnen. Op het moment dat de Burgemeester het besluit heeft genomen om uw woning te sluiten, kan een spoed procedure worden gevoerd bij de voorzieningenrechter. Heeft u een brief van de Burgemeester ontvangen over een mogelijke sluiting? Neem dan direct contact op met RAMNUN & DENIZ Advocaten.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl