Mishandeling

De strafbaarstelling voor geweldsmisdrijven vindt u vanaf artikel 300 Wetboek van Strafrecht. Verder in het wetboek treft u de zwaardere varianten aan zoals o.a. : zware mishandeling. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij sprake is van groepsgeweld bijvoorbeeld tijdens het uitgaan of gedurende voetbalevenementen. In dit soort situaties spreekt men van openlijk geweld, dit is apart strafbaar gesteld in artikel 141 Wetboek van Strafrecht. Als u verdacht wordt van een geweldsmisdrijf is het in uw belang om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Juist door snel te handelen en advies in te winnen over de te volgen strategie kan ook in zaken waarbij de kans op een veroordeling aanwezig is, winst worden geboekt door de persoonlijke omstandigheden duidelijk te presenteren aan de rechtbank. Door dit op een juiste wijze te onderbouwen kan de rechtbank hier rekening mee houden in de uiteindelijke strafoplegging.

Personen die verdacht worden van openlijke geweldpleging maken vaak de opmerking dat zij er enkel bijstonden en dus onschuldig zijn. Houd er rekening mee dat ook in dit soort situaties u toch veroordeeld kunt worden. Neem dan ook tijdig contact op met RAMNUN & DENIZ Advocaten en laat u adviseren.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl