Ondernemen in Nederland

Wenst u een bedrijf op te richten in Nederland en heeft u niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, dan geldt er voor u een toelatingsbeleid waarbij u moet laten zien dat u een wezenlijk Nederlands economisch belang dient en dat u innovatief bent. Bij de beoordeling wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een puntenstelsel. Turken, Japanners, Zwitsers en Amerikanen zijn daarvan uitgezonderd. Indien u een langdurig ingezetene bent in een ander EU-lidstaat, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor andere regels.

Afhankelijk van uw situatie, zou u een erkend referent of een facilitator nodig kunnen hebben.

Afhankelijk van wat voor soort zelfstandige u bent, verschilt het beleid dus. Zo is er ook bijzonder beleid voor bijvoorbeeld start-ups en voor buitenlandse investeerders.Het is aan u om voldoende gegevens te verstrekken. Wij adviseren u altijd om daarbij de hulp te verzoeken van een daartoe gespecialiseerd accountant. Dat is erg belangrijk. Nadat u de juiste gegevens heeft verstrekt, zal de IND uw aanvraag ter advisering voorleggen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zou u willen weten welke stappen u moet nemen en welk beleid voor u van toepassing is? Neem dan contact op met ons!

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl