Gezinshereniging

Er zijn vele verschillende manieren waarop men zich kan herenigen met familieleden. Afhankelijk van uw situatie verschillen de regels. Zo heb je verschillende procedures bij de volgende nationaliteiten en situatie:

  • Unieburgers (de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland)
  • Niet-unieburgers (derdelanders)
  • Nederlanders
  • Turkse nationaliteit
  • (Hoogopgeleide) Arbeidsmigranten
  • Nareis

De juridische kaders en daarmee ook de procedures verschillen per categorie. Zo is de Burgerschapsrichtlijn van toepassing op Unieburgers en de derdelander gezinsleden van Unieburgers (RI 2004/38). Terwijl Turkse werknemers zich kunnen beroepen op het Associatieverdrag Turkije. Het gezinsherenigingsrichtlijn is van toepassing op derdelander gezinsleden van derdelanders en Nederlanders. Terwijl ook artikel 8 EVRM van toepassing kan zijn. Artikel 8 EVRM procedures kunnen zeer complex zijn. Een advocaat kan u daarin begeleiden.

Er zijn verschillende procedures voor wat betreft nareis, pleegkinderen, adoptiekinderen en bijvoorbeeld Nederlandse kinderen van derdelanders (Chavez–Vilchez).

Om uit te zoeken welke procedure u dient te volgen om zich te kunnen herenigen met uw familie of gezin, adviseren wij u om contact op te nemen met ons.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl