Rukiye Deniz

Rukiye staat particulieren en ondernemers bij in het binnen- en buitenland met vreemdelingrechtelijke vraagstukken. Als voormalig EU-recht docent heeft Rukiye bijzondere affiniteit met het EU-recht. Rukiye biedt bijvoorbeeld begeleiding aan derdelanders (personen met een niet-Europese nationaliteit) die een EU-verblijfsrecht hebben vanwege een relatie met een Unieburger of vanwege afstamming. Zij heeft veel ervaring met complexe zaken waarbij iemand een ongewenst verklaring of een inreisverbod opgelegd heeft gekregen. In haar praktijk helpt Rukiye ook veel personen waarvan het EU-verblijfsrecht is beëindigd.  

Rukiye staat daarnaast veel arbeidsmigranten bij en andere reguliere zaken zoals gezinsherenigingen en intrekkingen van een verblijfsvergunning behoren tot de specialisme van Rukiye. Zij heeft zich gespecialiseerd op alle facetten van het vreemdelingenrecht. Dat houdt in dat zij ook ruime ervaring heeft met asiel en vreemdelingenbewaring.

Niet alleen particulieren, maar ook veel ondernemers worden door Rukiye geholpen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning. Denk aan Nederlandse ondernemers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen, start-ups en zelfstandige ondernemers.

Specialisaties

Al sinds 2012 is Rukiye werkzaam op het gebied van het vreemdelingenrecht. Zo heeft Rukiye zich in 2012 bij een NGO aangesloten, gevestigd in Ankara. Begin 2016 is zij bij een advocatenkantoor gaan werken en in 2019 heeft Rukiye als vrijwillige asieladvocaat gewerkt op Lesbos.

Cliënten met migratieachtergrond ervaren ook regelmatig problemen op het gebied van het socialezekerheidsrecht. Om die reden helpt Rukiye haar cliënten ook bij problemen op het gebied van het Participatiewet (bijstandsuitkeringen) en inburgering (DUO-zaken).

Heeft u geen geld voor een advocaat, dat is geen probleem! Aangezien Rukiye gespecialiseerd is, kan zij toevoegingen aanvragen voor wat betreft vreemdelingenzaken en zaken betreffende het socialezekerheidsrecht. 

Rukiye is aangesloten bij de Vereniging van Asieladvocaten- en Juristen Nederland (VAJN) en bij de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft mr. R. Deniz in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Asiel- en vluchtelingenrecht, Sociaal-zekerheidsrecht & Vreemdelingenrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten voldoende opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

Neem gerust contact met Rukiye op om te kijken naar de mogelijkheden. Rukiye is meertalig opgevoed en kan u in meerdere talen te woord staan.

Bel ons Mail ons