Moord / Doodslag

De strafbaarstellingen voor doodslag c.q. moord staan opgenomen in artikel 287 e.v. van het Wetboek van Strafrecht. Het is één van de zwaarste categorie misdrijven, waarbij doorgaans de zwaarste straffen worden opgelegd. Belangrijk is dan ook dat wanneer u verdacht wordt van doodslag of moord, dan wel een poging hiertoe, u direct contact opneemt met RAMNUN & DENIZ Advocaten. Het is belangrijk dat in een vroegtijdig stadium een afweging wordt gemaakt van de aspecten die kleven aan de verdenking. Heeft u een aandeel gehad en zo ja hoe groot is deze geweest? Ook kan het zijn dat u uit zelfverdediging heeft moeten handelen.

Ieder incident kan dan ook via meerdere kanten worden bekeken, één ieder heeft ook zijn eigen visie op het incident. Door in een vroegtijdig stadium hier op in te spelen, kan veel terrein worden gewonnen waardoor uw belangen op een juiste wijze worden verdedigd.

+31 (0)76 205 0810 info@rdadvocaten.nl