Regulier

Werken in Nederland

Bent u een werkgever en bent u van plan om een werknemer met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland in dienst nemen? Dan mag uw werknemer vrij in Nederland werken (mits er geen sprake is van bijvoorbeeld een ongewenst verklaring).

Lees meer

Ondernemen in Nederland

Wenst u een bedrijf op te richten in Nederland en heeft u niet de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, dan geldt er voor u een toelatingsbeleid waarbij u moet laten zien dat u een wezenlijk Nederlands economisch belang dient en dat u innovatief bent.

Lees meer

Gezinshereniging

Er zijn vele verschillende manieren waarop men zich kan herenigen met familieleden. Afhankelijk van uw situatie verschillen de regels. Zo heb je verschillende procedures.

Lees meer

Nederlands paspoort

Wenst u de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, of is uw nationaliteit ingetrokken of verzoek tot naturalisatie afgewezen, neem dan contact met ons op. Of u in aanmerking komt voor naturalisatie wordt getoetst aan de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Lees meer